Het Belang van Frequenties

Alles om ons heen bestaat uit energie en heeft een eigen energieveld. Dit energieveld bestaat uit vibraties en heeft een eigen trillingsfrequentie. Frequentie is de snelheid waarmee trillingen en vibraties optreden en wordt uitgedrukt in Hertz. De frequentie van geluidsgolven heeft vervolgens invloed op de hersengolven, die net als al het andere in de wereld laag of hoog trillen.

Als je in een lage vibratie zit, kan je last hebben van stress, een zwaar gevoel en heb je last van negatieve emoties zoals angst, boosheid, schaamte, schuld en verdriet. Je zit niet lekker in je vel en voelt je negatief.

In een hoge vibratie voel je je gelukkiger en positiever. Je voelt je lichter en ervaart meer positieve emoties zoals liefde, dankbaarheid en blijdschap. Hierbij kan je ook eenvoudiger manifesteren wat je wilt.

Dr. David R. Hawkins is een Amerikaanse psychiater en heeft onderzoek gedaan naar de verschillende trillingen van emoties. Deze heeft hij in kaart gebracht aan de hand van 18 verschillende niveaus. Bij elk niveau vermeldde hij de hoogte van de trilling, waarbij 0 de laagste score is en 1000 het hoogst haalbare. Alle emoties onder de 100 worden gezien als laag trillende emoties. Hawkins noemt dit de ‘zwakke’ emoties. De emoties vanaf trillingshoogte 200 vallen onder de ‘krachtige’ emoties.

Dit is een overzicht van de verschillende niveaus en de bijbehorende trillingshoogte: Schaamte (20), schuld (30), apathie (50), verdriet (75), angst (100), verlangen (125), boosheid (150), trots (175), moed (200), neutraliteit (250), welwillendheid (310), acceptatie (350), redenering (400), liefde (500), blijdschap (540), vrede (600) en verlichting (700-1000).

Een ander interessant onderzoek is dat van de Japanse wetenschapper Masaru Emoto. Hij ontdekte dat er een direct verband is tussen gedachten en de kristalstructuur van water. Emoto vulde twee flesjes met water, nam daarna twee papiertjes, en schreef op het ene papiertje de zin “ik hou van je,” en op het andere papiertje “ik haat je.” Vervolgens plakte hij ze op de flesjes en liet ze voor een bepaalde tijd staan. Enige tijd later nam hij een kleine hoeveelheid water uit beide flesjes, deed het in petrischaaltjes en plaatste het onder een microscoop. Wat bleek? Het water in het “ik hou van je” flesje had een mooie harmonische, hexagonale kristalstructuur gekregen. De kristalstructuur van het “ik haat je” flesje was volledig in disharmonie. Dit lijkt aan te tonen dat water energetisch opgeladen kan worden, door alleen maar gedachten, die niet meer dan trillingen/vibraties zijn. Als je weet dat het menselijk lichaam voor ongeveer 55-70% uit water bestaat, is de invloed van je gedachten (dus frequenties) op je gezondheid heel bepalend.

De invloed van geluidstrillingen op ons bekende materie is inmiddels een bekend wetenschappelijk gegeven. Zo weten we nu dat bijvoorbeeld ijskristallen en watermoleculen zeer sterk worden beïnvloed door trillingen en afhankelijk van het soort trilling zelfs uiteen kunnen vallen (chaos) of kunnen evolueren (natuurlijke orde en natuurlijke schoonheid ofwel goddelijke orde en goddelijke schoonheid).

Schumann Resonantie

De Duitse natuurkundige Schumann documenteerde in 1952 de elektromagnetische resonanties die bestaan tussen het aardoppervlak en de ionosfeer.
Hij kwam erachter dat deze elektromagnetische golven, die ontstaan door ontladingen van bliksem, resoneerden op een lage frequentie die lag tussen de 7,86 en de 8 Hertz. Schumann concludeerde dat deze frequentie in feite de hartslag van de aarde is. Tegenwoordig wordt deze frequentie de Schumann resonantie genoemd. Zijn opvolger König zette het onderzoek voort. Hij onderzocht de verbinding tussen de Schumann resonantie en het functioneren van de mens. Hij kwam erachter dat verschillende niveaus van hersenactiviteit (delta, theta, alpha, bèta en gammagolven) overeenkwamen met de Schumann resonanties. Al deze niveaus van hersenactiviteit komen van nature voor als mensen slapen, wakker zijn, aan het leren zijn enzovoort.

Wat zijn de Solfeggio Frequenties?

De Solfeggio frequenties zijn een ‘oude’ toonladder die oorspronkelijk uit zes tonen bestaat (later zijn er 3 tonen aan toegevoegd). Deze zes tonen zijn de tonen van het Universum en zij zijn in staat ons in balans te brengen en te genezen. Dit komt doordat de solfeggio frequenties in harmonie resoneren met de Schumann resonantie.

De kracht van deze frequenties is al heel lang bekend binnen de kerk, maar werd lang geheim gehouden, en werden gebruikt in Gregoriaanse gezangen.

Onze huidige toonladder wijkt in frequentie helaas net iets af van de Solfeggio toonladder omdat onze westerse standaard ooit is aangepast. Het resultaat daarvan: beperkt denken, onderdrukte emoties en een op angst gebaseerd bewustzijn met veel fysieke symptomen. Ofwel: ziekte…

Door regelmatig naar de solfeggio frequenties te luisteren kan je jezelf genezen.

Bestel nu

De 7 Chakras

1.Wortel chakra - 396 HZ
2.Heiligbeen chakra - 417 HZ
3.Zonnevlecht chakra - 528 HZ
4.Hart chakra - 639 HZ
5.Keel chakra - 741 HZ
6.Derde oog chakra - 852 HZ
7.Kruin chakra - 963 HZ